Scroll Top
Elastic in the Manufacturing industry

Top secret: Hoe Elastic de manufacturing industrie helpt

Voorafgaande disclaimer: De titel “top secret” kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Voor de duidelijkheid, we gaan hier geen vertrouwelijke informatie delen van klanten of prospecten. Wel gaan we een aantal uitzonderlijke en zeer waardevolle use cases toelichten, die ook gerealiseerd kunnen worden met Elastic. Aangezien de meeste mensen echter niet beseffen dat dit allemaal kan met Elastic, gebruiken we de titel “top secret”. 

De probleemstelling

Een PLC (Programmable Logic Controller) is een elektronisch apparaat dat speciaal is ontworpen voor het besturen van productiemachines en industriële processen. Het vormt een cruciaal onderdeel in de productieomgeving. Het beheer van de enorme hoeveelheid logs en data, die afkomstig zijn van meerdere PLC’s verspreid over een grote fabriek kan een grote uitdaging vormen.

Het verkrijgen van een gecentraliseerd overzicht van alle operationele logs en data kan lastig zijn. Dit kan leiden tot inefficiënties bij het analyseren van gegevens, problemen met de traceerbaarheid en moeilijkheden bij het uitvoeren van uitgebreide diagnostiek of probleemoplossing.

Nochtans is het snel en doeltreffend kunnen analyseren van fabrieksdata belangrijk voor het realiseren van onder andere volgende doelstellingen:

 • (preventief) Onderhoud van machines 
 • Realtime monitoring van machinecondities
 • Kwaliteitscontrole en kwaliteitsbeheer 
 • Productiviteit en efficiëntie (OEE en productiebewaking) 
 • Veiligheidsbeheer 
 • Energiebeheer 
 • Supply Chain Management
 • Grondstofbeheer

De oplossing

De vermelde doelstellingen kunnen worden bereikt door de data te centraliseren in de Elastic (ELK) stack (elasticsearch, logstash, kibana).

Met behulp van Elastic Observability kunnen gegevens van verschillende machines en systemen worden verzameld, geanalyseerd en inzichtelijk gemaakt, allemaal in de Elastic (ELK) stack

De automatisering van gegevensverzameling en -analyse leidt tot aanzienlijke efficiëntieverbeteringen, omdat machines continu en nauwkeurig gemonitord worden met minimale menselijke tussenkomst.

Voordelen van de oplossing

 • Eenmaal opgeslagen in Elastic kan de krachtige real time monitoring- en analysefunctionaliteit worden gebruikt om de prestaties en gezondheid van de productieomgeving te bewaken en te optimaliseren. De noodzaak voor handmatige inspecties door personeel wordt sterk verminderd. Hierdoor worden de kosten sterk verlaagd.
 • Daarnaast heeft dit een positieve invloed op besluitvorming. De real-time inzichten en uitgebreide data-analyse stellen managers in staat om snel geïnformeerde beslissingen te nemen, problemen proactief op te lossen en strategische verbeteringen door te voeren op basis van concrete, data-gedreven inzichten. Hierdoor worden niet alleen operationele kosten verlaagd, maar ook de algehele productiviteit en kwaliteit van de productieprocessen verhoogd.
 • Zo kun je ook rapporten creëren om bepaalde data vast te leggen en te rapporteren naar je eigen klanten.
 • ML (machine learning) modellen kunnen helpen bij de automatische herkenning van afwijkende datapatronen.
 • Automatische waarschuwingen (alerts) kunnen worden gestuurd naar de juiste personen zodat problemen heel snel worden opgelost.

 

  Vul je gegevens in, en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.
  [_url]