Scroll Top

Kibana data
visualisatie van elastic

Kibana is de open-source data visualisatie en verkenningstool van Elastic om log data opgeslagen in Elasticsearch te visualiseren en analyseren. Het laat gebruikers toe om dynamische dashboards te creëeren en deze te delen, om ad-hoc analyses uit te voeren en de data om te zetten in grafieken, tabellen, kaarten en meer.

Kibana kan tevens ingezet worden voor Elastic security en observability. Het is een belangrijk onderdeel van de Elastic Stack, een set van open-source tools voor data management en analyse. Voor cybersecurity heeft Kibana zijn toepassing om security bedreigingen te monitoren of potentiële security threats te detecteren. Daarnaast kan het ook security-related data visualiseren en analyseren, zoals logs & alerts, en dit vanuit verschillende bronnen.
In de context van observability wordt Kibana ingezet om inzicht in de performantie en gedragingen van systemen, applicaties en infrastructuur te scheppen. Wat de MTTR van issues ten goede komt.

Kibana kan gebruikt worden voor:

  1. Log analyses en monitoring: Kibana wordt vaak gebruikt om data te analyseren vanuit verschillende bronnen, zoals applicaties, servers en netwerk apparaten.
  2. Business intelligence: Kibana kan gebruikt worden om visualisaties & dashboards te maken die bedrijven helpt om beslissingen te nemen op basis van verworven data.
  3. IT operations: Kibana is handig voor IT operations om de gezondheid en de performantie van hun systemen, applicaties, en infrastructuur te monitoren.
  4. Security & compliance: Kibana kan ook ingezet worden voor security & compliance doeleinden, zoals het monitoren en alarmeren bij potentiële security threats of compliance overtredingen.
  5. Website and application analytics: Het tracken en bijhouden van website en applicatie performantie, zoals web trafiek, page views, en conversies.