Scroll Top
make-the-difference

Observability: de vinger aan de pols van je hele ICT-omgeving 

In de sterk gedigitaliseerde wereld van vandaag steunen uw bedrijfsprocessen op beschikbare, schaalbare en veilige applicaties, die op hun beurt rekenen op beschikbare, schaalbare en veilige ICT-infrastructuur. Application Performance Monitoring is dan geen overbodige luxe. Nog beter is daarbij meteen in te zetten op observability.

 

Het principe van monitoring is al langer bekend. Het gaat om tools die de werking van de ICT-omgeving in de gaten houden. Wanneer er ergens een probleem dreigt – een opslagschijf die vol loopt, de responstijd van een applicatie die daalt – levert zo’n monitoring tool een alert af. Dat laat het ICT-team toe om meteen in te grijpen en zo snel mogelijk een oplossing te voorzien.

Monitoring ziet toe op de componenten van de ICT-infrastructuur die bij het ICT-team bekend zijn. Doet er zich iets voor met bij een element waar de monitoring tool geen opdracht voor kreeg, dan blijft dat probleem ook onopgemerkt. Een wijziging aan een applicatie, bijvoorbeeld, die niet is meegenomen in de instellingen van de monitoring tool, zorgt ervoor dat de tool niet langer naar de juiste dingen ‘kijkt’ en dus mogelijke incidenten niet signaleert.

 

Breder actieterrein

Observability gaat verder waar traditionele monitoring stopt. Observability lost de beperking van monitoring op door het actieterrein gevoelig uit te breiden. Een tool voor observability houdt het ruimere geheel van de ICT-omgeving in de gaten en mist daardoor ook de zogenaamde ‘unknown unknowns’ niet: de elementen die vooraf niet te voorzien of in te schatten waren. Tools voor observability maken daarbij onder meer gebruik van machine learning.

Wanneer we bij Formica voor een klant een project rond Application Performance Monitoring uitwerken, doen we dat met Elastic Observability. Daarmee voeren we niet alleen real user monitoring uit, waarbij we de ervaring van de echte gebruikers opvolgen, maar ook synthetic user monitoring. In dat laatste geval simuleren we het gebruik van de omgeving op een geautomatiseerde manier, waarbij de tool de resultaten van de simulatie telkens aftoetst aan de ingestelde referentiewaarde. Zo merken we mogelijke problemen op nog voor de echte gebruikers er hinder van ondervinden.

 

Business én ICT

Werken met een observability tool laat toe alle logs te centraliseren en tegelijk alle gewenste meetgegevens te verzamelen, bijvoorbeeld over het CPU-gebruik, de beschikbaarheid van storage, enzovoort. Een groot verschil met klassieke monitoring is dat observability het ook mogelijk maakt om businessdata te capteren. De combinatie van data over zowel de ICT-infrastructuur als de business biedt nieuw inzicht, zeker wanneer we bijeenbrengen in handige, visueel intuïtieve dashboards.

In een volgende stap koppelen we dan opnieuw alerts aan die dashboards. Het resultaat is een oplossing die – onder meer met de ondersteuning van machine learning – toelaat om anomalieën op te detecteren die anders ongetwijfeld onder de radar waren gebleven of pas in een later stadium aan het licht waren gekomen. Nuttig is dat Elastic Observability ook voorziet in self-monitoring. De tool checkt daarbij of ze ook zelf wel goed werk levert. Die extra controle vermijdt een vals gevoel van veiligheid, waarbij een bedrijf veronderstelt dat het uitblijven van alerts wil zeggen dat alles in orde is – terwijl het eigenlijk het gevolg is van een tool die niet naar behoren werkt.

 

Complete ontzorging

Elastic is een opensourceproduct. Wie kennis wil maken met het potentieel van observability, kan gratis aan de slag met de basisfunctionaliteit van de tool. Voor andere, meer geavanceerde functionaliteiten, zijn licenties vereist. De dienstverlening van de Elk Factory bestaat erin dat we klanten begeleiden bij de selectie, installatie, configuratie en on-boarding van de tool. We staan in voor de ontzorging van onze klanten doorheen het hele traject.

 

Wil je meer weten over wat observability voor jouw organisatie kan betekenen? Contacteer ons!