Scroll Top

prestatie monitoring (APM) met Elastic

Applicatie prestatie monitoring (APM) speelt een cruciale rol bij het beheren en optimaliseren van de prestaties van moderne applicaties.
Een effectieve APM-oplossing biedt inzicht in de interne werking van applicaties, identificeert knelpunten en helpt bij het oplossen van problemen.

Elastic Observability is een krachtig platform dat organisaties helpt bij het monitoren van de prestaties van hun applicaties en infrastructuren.

Elastic APM

De observabilityoplossing van Elastic biedt een uitgebreide suite van tools en mogelijkheden, die kunnen worden toegepast op verschillende aspecten van applicatieprestaties. Een van de belangrijkste componenten van Elastic Observability is Elastic APM.

Monitor de prestaties van je applicaties door de code-instrumentatie en integratie met verschillende programmeertalen en frameworks. Door deze integratie kan Elastic gedetailleerde informatie verzamelen over de responsietijden, fouten, transacties en database-interacties van de applicatie.

APM toepassingen

e-commerce

Een praktisch voorbeeld van het gebruik van Elastic Observability voor APM is een e-commerce website.
Stel je voor dat een online winkel merkt dat de laadtijden van hun webpagina’s traag zijn en dat klanten klagen over een trage gebruikerservaring. Met Elastic Observability kan je als developer de vertraging analyseren en de oorzaak ervan snel achterhalen.

Met Elastic APM kan je je webapplicaties instrumenteren en informatie verzamelen over de uitvoeringstijd van specifieke API-aanroepen. Ook het bijhouden van database-interacties en de externe services waarmee de applicatie communiceert behoort tot de mogelijkheden.
Met deze informatie kan je dan de knelpunten identificeren, zoals inefficiënte database queries of bottlenecks bij het ophalen van gegevens van externe services. Zo weet je exact waar je de nodige optimalisaties kan doorvoeren om de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren.

Microservices

Een ander voorbeeld is het monitoren van een gedistribueerd microservices-architectuur.
Stel je voor dat een bedrijf zijn applicatie heeft gemigreerd naar een microservices-architectuur, waarbij elke microservice verantwoordelijk is voor een specifiek bedrijfsproces.

Met Elastic Observability kan je de prestaties van elke microservice volgen en analyseren. De APM kan worden geïntegreerd in elke microservice om gegevens te verzamelen over de uitvoeringstijd van de service, de verwerkte verzoeken en eventuele fouten.

Met APM-tracering kan je de gegevens tussen de microservices volgen en knelpunten identificeren die de prestaties beïnvloeden. Bijvoorbeeld, als een bepaalde microservice traag reageert, kan je snel de oorzaak lokaliseren en de juiste optimalisatiestappen nemen om de prestaties te verbeteren.

Logs & Metrics

Elastic Observability biedt ook mogelijkheden voor logboekregistratie en infrastructuurmonitoring. Met Elastic Logs kunnen organisaties logbestanden van hun applicaties centraliseren en doorzoekbaar maken. Hierdoor kunnen ontwikkelaars en systeembeheerders snel de oorzaak van problemen identificeren door te zoeken naar foutmeldingen of afwijkingen in de logboeken.

Elastic Metrics biedt inzicht in de prestaties van de infrastructuur, zoals CPU-gebruik, geheugengebruik en netwerkstatistieken. Deze gegevens kunnen worden gecombineerd met APM-gegevens om een holistisch beeld te krijgen van de applicatieprestaties en de onderliggende infrastructuur.

Kort samengevat

Elastic Observability is een krachtige oplossing voor app performance monitoring. Met Elastic APM kan je als ontwikkelaar de prestaties van je applicaties bijhouden en optimaliseren. Praktische toepassingen van Elastic Observability omvatten het analyseren van de prestaties van een e-commerce website en het monitoren van een gedistribueerd microservices-architectuur.

Elastic Observability helpt je organisatie om de prestaties van de applicaties te verbeteren, de gebruikerservaring te optimaliseren en problemen sneller te identificeren en op te lossen.